piątek, 16 listopada 2018 r.  Imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Wiadomości z tagiem Darowizny  RSS
WSA: Sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na kościelną osobę prawną nie ma oznaczonej zawartości

Dodano: 09.11.2018 13:03 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Z uzasadnienia: Sytuacja prawna darczyńcy jest taka, że zostaje on obciążony obowiązkiem uzyskania dokumentu o nie znanej mu treści od osoby, od której, obiektywnie rzecz ujmując, i tak nie jest w stanie go uzyskać. Podatnik nie ma bowiem ani prawnej ani faktycznej możliwości zobowiązania kościelnej osoby prawnej do przedłożenia sprawozdania o treści jakiej oczekują organy podatkowe.

Źródło: www.podatki.biz

Darowizna od brata na konto żony przy rozdzielności majątkowej bez podatku

Dodano: 31.10.2018 11:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawca otrzymał od brata darowizny pieniężne. Zgodnie z umową pieniądze zostały przelane na konto żony Wnioskodawcy. Małżonkowie mają rozdzielność majątkową z powodu uzależnienia Wnioskodawcy od hazardu. Zgodnie z wolą darczyńcy - brata Wnioskodawcy pieniądze z darowizny zostały przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych przez obdarowanego (Wnioskodawcę). Czy Wnioskodawca musi zapłacić podatek od darowizn otrzymanych od brata, jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Źródło: www.podatki.biz

PIT: Darowizna samochodu po wykupieniu z leasingu

Dodano: 29.10.2018 11:03 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Przedsiębiorca w sierpniu 2015 r zawarł umowę leasingu operacyjnego - samochód osobowy. W okresie leasingu odliczał 50% VAT z każdej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dot. wydatków eksploatacyjnych i serwisowych. Pozostała kwota każdej faktury stanowiła podatkowe koszty w PKPiR. Zakończenie umowy leasingu i wykup samochodu nastąpiło w lipcu 2018 r. Czy sprzedaż samochodu z majątku prywatnego po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym? Czy zbycie samochodu w formie darowizny, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym?

Źródło: www.podatki.biz

NSA. Darowizna przelana na konto dewelopera również bez podatku

Dodano: 24.10.2018 11:23 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gwarancyjny charakter udokumentowania przelania środków pieniężnych, stanowiących przedmiot darowizny, na rachunek bankowy obdarowanego (art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn) powoduje, że warunek ten można uznać za spełniony także wtedy, gdy środki te zostaną przelane na wskazany przez obdarowanego rachunek bankowy innego podmiotu w wykonaniu zobowiązania ciążącego na obdarowanym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Źródło: www.podatki.biz

Sprzedaż nieruchomości: Podział to nie nabycie

Dodano: 23.10.2018 12:05 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Pytanie: Wnioskodawczyni nabyła w drodze darowizny od swoich rodziców nieruchomości rolne stanowiące gospodarstwo rolne, w tym niezabudowaną działkę, której dokonała podziału - w 2013 r. - na 8 działek, które w przyszłości zamierza sprzedać. Czy w związku ze sprzedażą w. działek budowlanych powstanie źródło przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Źródło: www.podatki.biz

Dziedziczenie pieniędzy z IKE lub IKZE bez podatku od spadków

Dodano: 22.10.2018 7:40 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Osoby, które oszczędzają na emeryturę na kontach IKE lub IKZE mogą wyznaczyć osoby uprawnione, które w razie śmierci właściciela konta odziedziczą zgromadzone na nim środki. W takim przypadku spadkobiercy będą zwolnieni z podatków od zysków i darowizn.

Źródło: https:

Coraz wiecej podatników przekazuje 1% PIT organizacjom pożytku publicznego

Dodano: 19.10.2018 11:47 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W rozliczeniu PIT za 2017 rok 14,1 mln podatników wsparło organizacje pożytku publicznego (OPP) łączną kwotą 761,3 mln zł. W roku 2004, kiedy pierwszy raz było to możliwe, tylko 80 tys. osób zadysponowało w ten sposób 1% swojego podatku, a darowizny wyniosły 10,4 mln. Informację w zakresie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanego organizacjom pożytku publicznego (OPP) w roku 2018 z rozliczenia dochodów uzyskanych w 2017 roku opublikowało Ministerstwo Finansów.

Źródło: https:

Skutki darowizny z poleceniem mogą dotyczyć osób trzecich

Dodano: 17.10.2018 17:21 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Darowizna i polecenie to dwa odrębne tytuły opodatkowania i nawet jeśli nie ma podatku od darowizny, to jest od nabycia tytułem polecenia – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w związku z wyrokami NSA (sygn. akt II FSK 1525/16 oraz II FSK 1526/16). Kto więc zapłaci podatek? Odpowiedź może być różna.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Preferencje dla rolników i w podatku od kopalin

Dodano: 17.10.2018 9:11 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Hodowcy bydła będą się mogli ubiegać o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Płacący podatek od wydobycia niektórych kopalin odliczy darowizny na rzecz gmin.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Firmy wydobywcze zapłacą w Polsce niższy podatek. Jest jeden warunek

Dodano: 16.10.2018 17:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem kopalin będą mogły liczyć na niższy podatek. Zapłacą mniej, o ile zdecydują się przekazać darowiznę samorządowi, w którym prowadzą pracę. Rząd przyjął właśnie nowe prawo.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 finanseiksiegowosc.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone